Yksityinen jaos

Yhdistyksen jäsenistä osa työskentelee yksityisillä aloilla, esim. yk-sityisillä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla, erilaisissa yhdistyksissä, säätiöissä sekä henkilökohtaisina avustajina. Heillä kaikilla ei ole työpaikalla luottamusmiestä eikä työsuojeluvaltuutettua ja työyhteisöt voivat olla pieniä. Yhdistyksemme haluaa määrätietoisesti vahvistaa myös näillä yksityisillä aloilla työskentelevien jäsenten edunvalvontaa. Vuoden 2016alusta on aloittanut toimintansa yhdistyksen yksityinen jaos, jonka tarkoituksena on koota näitä yksityisten alojen jäseniä yhteen kehittämään heidän edunvalvontaa, keskustelemaan, vaihtamaan kokemuksia sekä oppimaan uutta. Jaoksen tavoitteena on löytää työpaikoille luot-
tamusmiehiä ja työsuojelun toimijoita. Samalla kootaan eri työpaikoilta yhteyshenkilöitä, joiden kautta tieto esille tulevista asioista kulkee helpommin meille yhdistykseen, sekä yhdistyksestä Teille jäsenille. Yksityisen jaoksen vetäjäksi ja yhteyshenkilöksi yhdistyksen puoleltaon sovittu toimistosihteeri Jaana Suo. Hän vastaa mm. porukan kokoon

kutsumisesta ja yhteydenpidosta esim. aluetoimistoon. Hänelle voi myös soittaa ja kysyä neuvoa mieltä askarruttavista asioista.Mikäli olet kiinnostunut toiminnasta, kuulemaan lisää ja tulemaan mukaan, niin ota rohkeasti yhteyttä. Tehdään yhdessä meistä vahvempi toimija myös Sinun työpaikalla.

Jaana Suo, p. 045 274 1660, kouvolanjhl29@gmail.com